Sim đuôi 12 đầu 097

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0975.443.012 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0979.9198.12 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0973.666.512 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0971.733.012 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0977.833.012 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 09.7277.2212 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0973.116.012 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0975.054.012 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0973.720.012 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0973.14.06.12 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 097.151.2012 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0972.524.012 Viettel 480,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0975.34.12.12 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0977.39.2012 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0976.068.012 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0975.066.212 Viettel 650,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0977.526.012 Viettel 650,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0975.981.012 Viettel 650,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0979.783.012 Viettel 650,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0977.810.012 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0978.025.012 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0975.598.012 Viettel 650,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0976.16.2012 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0973.069.012 Viettel 650,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0972.95.2012 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0971.801.012 Viettel 650,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 09766.36912 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0977.590.012 Viettel 650,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0976.575.112 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 097878.2012 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 097.33668.12 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0976.797.012 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0971786712 Viettel 650,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0972.688.112 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0971.258.112 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 09.757557.12 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0973.82.2012 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 097.3636.012 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 097.1122212 Viettel 6,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0973.92.2012 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0977.1.2.2012 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 097.13.36912 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0979.4.4.2012 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0973.393.212 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0979.21.2012 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua