Sim đuôi 12 đầu 097

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0975.279.212 Viettel 750,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0972.699.312 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0971.020.012 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0978.26.2012 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0972.56.12.12 Viettel 2,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0975.945.412 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0978.520.912 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0972.94.12.12 Viettel 2,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0973.107.112 Viettel 880,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0975.01.04.12 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0978.423.312 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0975.377.112 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0973.816.112 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0973.58.2112 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0975.28.2012 Viettel 3,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0979.21.21.12 Viettel 15,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0973.612.412 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0976.935.012 Viettel 830,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0978.534.412 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0978.440.412 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0972.49.12.12 Viettel 2,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0975.390.012 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0979.58.2012 Viettel 6,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 09763.11.5.12 Viettel 770,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0978.473.612 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0978.623.712 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0975.094.012 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0972.898.412 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0975.548.012 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0975.188.912 Viettel 770,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0975.173.012 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0978.647.912 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0975.285.012 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0979.440.012 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0979.443.012 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0975.386.212 Viettel 830,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0978.378.812 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0979.944.712 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0978.497.412 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0971.76.2112 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 097.444.2012 Viettel 6,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0973.816.012 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0973.229912 Viettel 830,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0978.502.812 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0979.316.112 Viettel 880,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua