Sim Đuôi 12 đầu 08

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0866.177.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
2 0867.020.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
3 0867.080.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
4 0867.498.012 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
5 0868.896.212 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
6 0888.335.112 Vinaphone 910,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0888.313.312 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0817.69.2012 Vinaphone 1,370,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0824.555.112 Vinaphone 1,140,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0828.363.212 Vinaphone 570,000 đ Sim gánh Đặt mua
11 0848.686.212 Vinaphone 570,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 084.2233.112 Vinaphone 910,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 082.789.1112 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0813.555.112 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0817.333.112 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 084.3366.112 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 085.3366.112 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 084.2299.112 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 084.3399.112 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0815.565.212 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0817.626.212 Vinaphone 570,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 0854.636.212 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 0856.696.212 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0853.818.212 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 0859.515.212 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 0857.828.212 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 0842.868.212 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0824.868.212 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 0855.828.212 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
30 0857.898.212 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
31 0852.898.212 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0859.898.212 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
33 0847.333.212 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 0847.333.112 Vinaphone 910,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0888.568.112 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0888.664.112 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0888.379.112 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0888.925.112 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0888.707.112 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0888.003.212 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
41 0888.446.112 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0812.555.112 Vinaphone 1,140,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0888.93.1612 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0886.20.01.12 Vinaphone 1,370,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0888.19.05.12 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua