Sim Đuôi 12 đầu 05

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0582314212 Vietnamobile 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
2 0582314112 Vietnamobile 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0585995612 Vietnamobile 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0585995512 Vietnamobile 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0585995212 Vietnamobile 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
6 0585995112 Vietnamobile 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0563134112 Vietnamobile 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0562686112 Vietnamobile 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0562432112 Vietnamobile 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0559112112 Reddi 5,400,000 đ Sim taxi Đặt mua
11 0559012012 Reddi 5,400,000 đ Sim taxi Đặt mua
12 0559999912 Reddi 9,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0559111112 Reddi 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0559121212 Reddi 25,600,000 đ Sim gánh Đặt mua