Sim đuôi 12 đầu 034

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0343.28.09.12 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0344.30.03.12 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0343.47.2012 Viettel 850,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0343.678.912 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0349.29.04.12 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0349.29.08.12 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0345.11.09.12 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0342.528.212 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 0342586212 Viettel 499,000 đ Sim gánh Đặt mua
10 0342.812.912 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0349.48.2012 Viettel 600,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0346.07.08.12 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0349.17.2012 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0345.29.2012 Viettel 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0342.68.2012 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0343.204.012 Viettel 900,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
17 0345.616.212 Viettel 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0347.02.03.12 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0347.095.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
20 0344.365.012 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
21 0349.31.05.12 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0344.26.03.12 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0346.902.112 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0347.924.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
25 0346.895.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
26 0344.13.02.12 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 0344.78.2112 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0343.22.03.12 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0343.95.2012 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 0342.2555.12 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0347.411.412 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0342.23.09.12 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0348.08.06.12 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0345.29.04.12 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0344.20.10.12 Viettel 660,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
36 0343.11.09.12 Viettel 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0344.02.06.12 Viettel 660,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0348.29.11.12 Viettel 580,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 034.252.2112 Viettel 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0342.17.10.12 Viettel 650,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
41 0345.155.112 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0346.614.612 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0349.012.212 Viettel 650,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 034.917.2112 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 03434.6.2112 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua