Sim Đuôi 12 đầu 03

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0344.98.2012 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0358402012 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0372.81.2012 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0342.54.2012 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0389.83.2012 Viettel 1,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0385.9.7.2012 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0356.28.2012 Viettel 1,600,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0359.04.2012 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0394692012 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0355802012 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0342562012 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0346452012 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0334502012 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0388.64.2012 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0345.42.2012 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0353.44.2012 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0349.61.2012 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0373402012 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 033.789.2012 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0344.168.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
21 0379.193.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
22 032.9895.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
23 0345.448.012 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
24 0333.619.012 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
25 0333.075.012 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
26 0364.119.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
27 0386.998.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
28 0327.994.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
29 0328.196.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
30 0342.348.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
31 0355.818.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
32 0356.067.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
33 0357.379.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
34 0382.056.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
35 0383.189.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
36 0337.366.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
37 0362.938.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
38 0353.968.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
39 0337.619.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
40 0384.558.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
41 0363661.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
42 03689.66.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
43 0332623.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
44 0389.050.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
45 03838.91012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua