Sim đuôi 119 đầu 097

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 09777.30.119 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0972.882.119 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0973.255.119 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 097.554.0119 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0971.232.119 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0971715119 Viettel 1,050,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0972304119 Viettel 785,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0974.20.01.19 Viettel 1,570,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0979.126.119 Viettel 1,110,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 097.2896.119 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0979.502.119 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0972.320.119 Viettel 650,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0975.30.01.19 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0973.160.119 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0977.083.119 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0976.727.119 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0976.340.119 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0976.138.119 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0977.994.119 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0976.58.1119 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0978.142.119 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0978.584.119 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0977.384.119 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0971.296.119 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0971.21.01.19 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0971.31.01.19 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0975.15.01.19 Viettel 2,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0978.993.119 Viettel 2,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0972.15.01.19 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 09779.58.119 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0978.663.119 Viettel 2,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua