Sim đuôi 119 đầu 097

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0976.786.119 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0975.385.119 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0971.650.119 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0975.872.119 Viettel 610,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0978.23.9119 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0972.51.9119 Viettel 2,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 097.85.19119 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0977.862.119 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0979.472.119 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0979.318.119 Viettel 1,400,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0973.952.119 Viettel 770,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0977.299.119 Viettel 3,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0979.413.119 Viettel 550,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0978.83.9119 Viettel 2,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0971668119 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0971266119 Viettel 2,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0977.82.9119 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0974.988.119 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0974651119 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0975.30.01.19 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0977.994.119 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0975.126.119 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0976.58.1119 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0976.138.119 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0973.252.119 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0979.157.119 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0972.882.119 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 097.554.0119 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0971.232.119 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0973.255.119 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0971.296.119 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0972.275.119 Viettel 650,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0979105119 Viettel 1,399,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0979163119 Viettel 1,699,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0979108119 Viettel 1,568,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0978.152.119 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0978.028.119 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0978.005.119 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0972304119 Viettel 785,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0979.126.119 Viettel 1,110,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0974.20.01.19 Viettel 1,570,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0971715119 Viettel 1,050,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0971.21.01.19 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0975.15.01.19 Viettel 2,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0972.15.01.19 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua