Sim đuôi 11 đầu 0982

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0982.996.311 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0982.443.011 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0982.568.211 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0982.964.511 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0982.776.511 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0982.132.911 Viettel 785,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0982180711 Viettel 1,700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0982.15.07.11 Viettel 1,700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0982.13.04.11 Viettel 1,700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0982.27.12.11 Viettel 1,700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0982.03.07.11 Viettel 1,700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0982.14.04.11 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0982.565.711 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0982.488.411 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0982.077.311 Viettel 650,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0982.445.411 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0982.11.95.11 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0982.333.811 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0982.395.911 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0982.138.311 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0982.986.711 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0982.967.911 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0982.629.511 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 098.232.2011 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0982.818.711 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 098.227.2011 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0982.27.09.11 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0982.100.511 Viettel 2,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 098.231.2011 Viettel 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua