Sim đuôi 100 đầu 098

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0981.013.100 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0983.344.100 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0985.079.100 Viettel 785,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0984.06.11.00 Viettel 2,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0986.063.100 Viettel 785,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0981.26.01.00 Viettel 1,570,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0987.29.01.00 Viettel 1,570,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0984.12.01.00 Viettel 1,435,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0981.07.01.00 Viettel 1,435,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0988.19.01.00 Viettel 2,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0988.21.01.00 Viettel 2,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0982.116.100 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0989.709.100 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0985.29.11.00 Viettel 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0985.12.11.00 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0981.166.100 Viettel 2,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0985.003.100 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0987.007.100 Viettel 2,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua