Sim Đuôi 08 đầu 09

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0977902008 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0974502008 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0948.26.09.08 Vinaphone 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0948.27.05.08 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0942.13.05.08 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0946.20.01.08 Vinaphone 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0946.09.11.08 Vinaphone 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0946.25.11.08 Vinaphone 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0941.23.11.08 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0941.16.05.08 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 098.331.8008 Viettel 2,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0941.23.12.08 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0942.30.01.08 Vinaphone 680,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0942.10.03.08 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0941.17.02.08 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0981.108.508 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0941.18.02.08 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0941.20.06.08 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 094.29.1.2008 Vinaphone 2,600,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0.969.161.808 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0945.15.09.08 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0941.16.12.08 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0948.11.01.08 Vinaphone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0942.25.12.08 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0948.21.02.08 Vinaphone 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0941.16.03.08 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0941.27.09.08 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0944.03.10.08 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0945.12.04.08 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0945.22.06.08 Vinaphone 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0945.17.03.08 Vinaphone 660,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0942.21.03.08 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0948.26.03.08 Vinaphone 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0942.11.09.08 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0942.15.02.08 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0942.16.12.08 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0942.27.03.08 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0942.19.04.08 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0988.299.808 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0941.04.11.08 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0962.832.808 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0941.17.09.08 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0942.26.10.08 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0943.16.02.08 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0942.17.06.08 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua