Sim Đuôi 08 đầu 09

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0987.03.2008 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0976.408.508 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 09.68.88.98.08 Viettel 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 097.8888.508 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0981.707.708 Viettel 3,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0924.431.308 Vietnamobile 489,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0974502008 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0977902008 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0976.864.108 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0976.429.408 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0982.649.208 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0975.647.708 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0976.103.408 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0973.446.208 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0969.427.408 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0982.499.108 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0977.414.208 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0975.347.308 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0969.64.0208 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0987.479.608 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0987.507.408 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0972.667.408 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0974.479.308 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0968.548.308 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0968.175.408 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0977.694.408 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 097.6364.108 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0969.431.508 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0962.403.308 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0969.245.908 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0977.478.308 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0975.295.408 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 096.441.9908 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 09.7174.3308 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0986.514.408 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0983.261.408 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0964.534.208 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0965.425.308 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0964.593.508 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0966.429.408 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0981.484.908 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0962.042.908 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0977.153.908 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0983.541.908 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0964.475.308 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua