Sim Đuôi 08 đầu 08

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0869962008 Viettel 4,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 086.678.2008 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0868542008 Viettel 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0869.17.03.08 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0816.307.308 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0888.678.508 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0888.31.03.08 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0888.16.05.08 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0886.26.06.08 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0886.14.05.08 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0886.05.04.08 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0886.29.05.08 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0822.001.008 Vinaphone 2,860,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0888.123.108 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0888.568.308 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0888.456.108 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0888.268.608 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0888.456.208 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0888.266.108 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0888.123.208 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0888.699.308 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0888.509.508 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0888.29.03.08 Vinaphone 910,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0886.03.12.08 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0886.24.04.08 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0886.14.07.08 Vinaphone 1,370,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0888.03.04.08 Vinaphone 2,340,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0886.030.008 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0888.502.508 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0869.14.8008 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0898.255.808 Mobifone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0888686.508 Vinaphone 1,710,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 08.96.96.08.08 Mobifone 3,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 08.96.99.08.08 Mobifone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
35 08.9997.08.08 Mobifone 1,750,000 đ Sim gánh Đặt mua
36 08.9996.08.08 Mobifone 1,750,000 đ Sim gánh Đặt mua
37 08.9995.08.08 Mobifone 1,750,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 08.99.79.08.08 Mobifone 1,750,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 0896.87.2008 Mobifone 1,750,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 0898.69.08.08 Mobifone 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
41 0898.67.0808 Mobifone 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 08.96.98.0808 Mobifone 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 08.96.97.0808 Mobifone 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 08.9999.3808 Mobifone 1,450,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0899.78.2008 Mobifone 1,450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua