Sim Đuôi 08 đầu 08

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0868872008 Viettel 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0868542008 Viettel 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 086.678.2008 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0869962008 Viettel 4,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0886.20.10.08 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0838.02.11.08 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0822.28.01.08 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0823.19.02.08 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0838.19.04.08 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0856.17.12.08 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0859.28.04.08 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0859.19.05.08 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0846.30.05.08 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0846.29.03.08 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0846.28.03.08 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0846.25.01.08 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0846.26.03.08 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0823.05.11.08 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0846.26.01.08 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0826.27.11.08 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0846.23.09.08 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0858.21.07.08 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0846.23.05.08 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0823.20.06.08 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0846.23.03.08 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0886.30.04.08 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0846.21.09.08 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0846.22.12.08 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0846.22.01.08 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0846.23.11.08 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0846.19.05.08 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0846.19.03.08 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0852.18.02.08 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0846.19.01.08 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0846.21.02.08 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0846.21.03.08 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0846.18.05.08 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0846.13.05.08 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0846.12.05.08 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0813.23.03.08 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0827.21.04.08 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0829.14.12.08 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0848.30.11.08 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0857.22.05.08 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0859.03.12.08 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua