Sim Đuôi 08 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0338.369.808 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
2 0387.13.07.08 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0356.02.06.08 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0384.93.2008 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0346.49.2008 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0348.30.2008 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0379.67.2008 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0364.55.2008 Viettel 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0382802008 Viettel 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0369572008 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0367362008 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0334192008 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0356.3.7.2008 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0357.5.8.2008 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0337.9.6.2008 Viettel 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 037.234.2008 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0387.33.2008 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 03.27.09.2008 Viettel 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0364768008 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0397.829.408 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0362.734.908 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0376.80.95.08 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 037.8839.608 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0387.38.18.08 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 0373.9191.08 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0368.508.708 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0339.408.508 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0325.8686.08 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0398.233.808 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
30 0342.84.0008 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0392.3111.08 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0328.333.908 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0334.708.308 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0389.26.0008 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0348.05.0008 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0376.23.12.08 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0346.08.04.08 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0367.13.02.08 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0388.13.04.08 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0347.12.10.08 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0334.29.11.08 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0325.25.09.08 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0327.07.09.08 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0374.27.10.08 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0359.25.09.08 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua