Sim Đuôi 08 đầu 03

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0387.13.07.08 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 03.27.09.2008 Viettel 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0387.33.2008 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 037.234.2008 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0337.9.6.2008 Viettel 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0356.3.7.2008 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0334192008 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0367362008 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0369572008 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0382802008 Viettel 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0364.55.2008 Viettel 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0379.67.2008 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0348.30.2008 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0346.49.2008 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0384.93.2008 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0364768008 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0338.08.05.08 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 032.5555.008 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0393.12.04.08 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0339.880.008 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0365.25.05.08 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0333.222.508 Viettel 1,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 03.567.567.08 Viettel 1,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0352.08.12.08 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0368.06.01.08 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0325.21.2008 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0335.31.05.08 Viettel 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0389.54.2008 Viettel 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0383.383.008 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0387.32.2008 Viettel 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0388.27.2008 Viettel 1,600,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0367.90.2008 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0379.26.08.08 Viettel 1,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 0329.10.04.08 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0.33339.0308 Viettel 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0333.889.008 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0325.30.01.08 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0383.05.03.08 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0376.98.98.08 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
40 0384.08.06.08 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0326.80.08.08 Viettel 3,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0328.94.2008 Viettel 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 03333.78.608 Viettel 680,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0329.06.09.08 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0326.05.04.08 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua