Sim Đuôi 07 đầu 08

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0868542007 Viettel 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0869.799.007 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0865.22.03.07 Viettel 460,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0888.343.707 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
5 0886.30.11.07 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0886.27.04.07 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0886.05.12.07 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0886.27.05.07 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0886.29.11.07 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0888.366.707 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
11 0886.30.01.07 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0886.26.08.07 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0865.62.7007 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 08.9999.0707 Mobifone 15,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 0899.77.0007 Mobifone 4,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 08.999.777.07 Mobifone 3,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 08.96.96.07.07 Mobifone 3,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 089998.07.07 Mobifone 2,750,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 0898.66.0707 Mobifone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 089.699.07.07 Mobifone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 08.999.555.07 Mobifone 1,850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0898.69.0707 Mobifone 1,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 0899.78.07.07 Mobifone 1,550,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 08.96.98.0707 Mobifone 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 08.9999.3707 Mobifone 1,450,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 0899.95.2007 Mobifone 1,350,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0899.787.707 Mobifone 1,350,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0899.76.07.07 Mobifone 1,350,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 0899.757.707 Mobifone 1,350,000 đ Sim gánh Đặt mua
30 0899.75.07.07 Mobifone 1,350,000 đ Sim gánh Đặt mua
31 0898.787.707 Mobifone 1,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0899.780807 Mobifone 1,250,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0899.75.2007 Mobifone 1,250,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0899.54.0707 Mobifone 1,250,000 đ Sim gánh Đặt mua
35 0898.929.707 Mobifone 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
36 0898.686.707 Mobifone 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
37 08.9999.4707 Mobifone 950,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 0899.97.97.07 Mobifone 950,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 0898.92.2007 Mobifone 950,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 0899.969.707 Mobifone 900,000 đ Sim gánh Đặt mua
41 0899.78.7007 Mobifone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 08989.2.7007 Mobifone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0898.903.907 Mobifone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0898.902.907 Mobifone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0898.7888.07 Mobifone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua