Sim Đuôi 06 đầu 05

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0559060606 Reddi 26,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
2 0589.06.06.06 Vietnamobile 14,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
3 0585995606 Vietnamobile 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 0585995206 Vietnamobile 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0563134106 Vietnamobile 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0563134006 Vietnamobile 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0585995506 Vietnamobile 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0566.263.006 Vietnamobile 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0586.521.306 Vietnamobile 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0586.515.506 Vietnamobile 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0564.06.06.06 Vietnamobile 11,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 0562382006 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0585.87.2006 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0585.83.2006 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0585.77.2006 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0585.89.2006 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0585.78.2006 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0585.76.2006 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0584.32.2006 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0585.72.2006 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0585.64.2006 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0585.05.2006 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0585.01.2006 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0582.68.2006 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 0585.36.2006 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 0585.07.2006 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0585.51.2006 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 0585.02.2006 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0582.92.2006 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 0582.97.2006 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0589.000.006 Vietnamobile 4,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0559006006 Reddi 3,800,000 đ Sim taxi Đặt mua
33 0559606606 Reddi 5,400,000 đ Sim đối Đặt mua
34 0559040506 Reddi 9,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0559806806 Reddi 3,600,000 đ Sim taxi Đặt mua
36 0559999906 Reddi 9,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0559060606 Reddi 25,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 0566.263.006 Vietnamobile 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0586.521.306 Vietnamobile 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0586.515.506 Vietnamobile 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua