Sim Đuôi 06 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0368.99.2006 Viettel 4,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0349.59.2006 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0368842006 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0365.37.2006 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0379.95.2006 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0344.01.2006 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 037.678.2006 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0379542006 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 037345.2006 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0344562006 Viettel 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0383.883.706 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0389.42.0906 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0375.404.406 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0339.779.706 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0382.08.07.06 Viettel 1,370,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0374.406.506 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0382.979.806 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0369.068.506 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0329.204.206 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0352.06.63.06 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0377.656.106 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 03.9606.6906 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0363.06.27.06 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0368868.106 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0326.52.6006 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0362.803.806 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0339.5333.06 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0332.77.0006 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0333.54.0006 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0329.63.6006 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0385.144.606 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0337.939.006 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0327.20.6006 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0325.84.0006 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0392.87.6006 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0392.04.0006 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0348.14.01.06 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0384.04.02.06 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0334.10.07.06 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0329.20.02.06 Viettel 1,710,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0349.26.09.06 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0357.22.07.06 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0333.23.09.06 Viettel 1,710,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0345.08.12.06 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0332.17.09.06 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua