Sim Đuôi 06 đầu 03

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0392222006 Viettel 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0344562006 Viettel 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 037345.2006 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0379542006 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 037.678.2006 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0344.01.2006 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0379.95.2006 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0365.37.2006 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0368842006 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0349.59.2006 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0359.62.62.06 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 039.446.2006 Viettel 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 037.26.4.2006 Viettel 1,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0336.51.2006 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0398.77.2006 Viettel 1,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0368.27.01.06 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0336.27.04.06 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0376.73.2006 Viettel 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0333.02.12.06 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0333.28.12.06 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0333.19.07.06 Viettel 1,150,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 039.8888.006 Viettel 2,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0389.94.2006 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0386.41.2006 Viettel 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 0375.63.2006 Viettel 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 0336.77.2006 Viettel 1,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0385.27.04.06 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0399.60.6006 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 032.56789.06 Viettel 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0358.02.07.06 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0382.05.02.06 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0389.04.02.06 Viettel 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0326.30.03.06 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0333.696.606 Viettel 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
35 0356.09.08.06 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0328.06.02.06 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0.396.696.606 Viettel 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 0368.04.01.06 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0325.03.08.06 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 03.88886.106 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0326.2222.06 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0325.16.2006 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 0325.18.2006 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 0325.20.2006 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 0377.4.5.2006 Viettel 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua