Sim Đuôi 05 đầu 08

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0867502005 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0868542005 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0856.05.12.05 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0859.25.12.05 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0859.06.12.05 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0859.31.12.05 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0826.21.02.05 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0856.27.10.05 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0816.16.03.05 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0823.11.09.05 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0886.10.03.05 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0817.24.12.05 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0829.14.06.05 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0852.17.10.05 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0855.02.11.05 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0857.14.09.05 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0859.23.02.05 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0866.72.2005 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0886.09.10.05 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0848.10.10.05 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0819.11.12.05 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0855.27.01.05 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0858.18.02.05 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0859.02.12.05 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0858.12.10.05 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0856.20.02.05 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0852.10.06.05 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0858.11.02.05 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0859.06.10.05 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0822.21.01.05 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0856.21.07.05 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0886.21.06.05 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0825.10.10.05 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0859.26.10.05 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0828.25.09.05 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0843.18.11.05 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0843.19.10.05 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0843.19.02.05 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0843.15.02.05 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0848.18.10.05 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0815.31.10.05 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0828.30.08.05 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0865.21.10.05 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0828.29.10.05 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0822.24.09.05 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua