Sim Đuôi 05 đầu 08

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0868542005 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0867502005 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0862.952.705 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0862.146.005 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0869.012.505 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
6 0888.599.005 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0888.488.505 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
8 0888.5656.05 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0888.456.005 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0888.066.005 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0888.636.505 Vinaphone 570,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 0888.269.505 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0888.633.505 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 0888.234.105 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0886.14.11.05 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0886.07.11.05 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0886.14.02.05 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0886.03.02.05 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0888.08.01.05 Vinaphone 1,710,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0886.25.09.05 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0824.050005 Vinaphone 910,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0888.919.905 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0888.915.505 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0888.1661.05 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0888.693.005 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0888.569.005 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0888.65.95.05 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0888.958.005 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0888.198.505 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
30 0886.23.11.05 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0886.19.07.05 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0886.03.08.05 Vinaphone 1,140,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0886.09.11.05 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0886.02.06.05 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0886.29.04.05 Vinaphone 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0886.28.02.05 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0886.24.04.05 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0886.456.505 Vinaphone 570,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 0888.29.0005 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0888.586.005 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0888.279.005 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0888.679.005 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0888.379.005 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0888.737.505 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0888.339.505 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua