Sim Đuôi 05 đầu 05

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0559050505 Reddi 26,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
2 0585995605 Vietnamobile 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0585995105 Vietnamobile 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0585995205 Vietnamobile 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0563134105 Vietnamobile 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0585995505 Vietnamobile 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0585.04.2005 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0585.89.2005 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0585.77.2005 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0562.91.2005 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0589.35.2005 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0585.64.2005 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0585.72.2005 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0585.66.2005 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0562.70.2005 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0562.52.2005 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0585.23.2005 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0585.00.2005 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0585.36.2005 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0585.51.2005 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0582.97.2005 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0559505505 Reddi 5,400,000 đ Sim đối Đặt mua
23 0559030405 Reddi 9,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0559999905 Reddi 9,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0559905905 Reddi 6,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
26 0559050505 Reddi 25,600,000 đ Sim gánh Đặt mua