Sim Đuôi 05 đầu 03

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0367.07.09.05 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 037.789.2005 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0368882005 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0362222005 Viettel 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0386672005 Viettel 1,400,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0337462005 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0327.6.7.2005 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0334642005 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0394.66.2005 Viettel 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0375.78.2005 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0329.20.2005 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0357.71.2005 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0379.51.2005 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0398.30.2005 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0372.69.2005 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0368.30.07.05 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0335.20.12.05 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0389.18.09.05 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 038.773.2005 Viettel 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0325.27.12.05 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0326.85.2005 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0384.36.2005 Viettel 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0377.83.2005 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0387.19.2005 Viettel 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 0329.52.2005 Viettel 1,600,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 0367.92.2005 Viettel 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0374.25.2005 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 037.6.09.2005 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0378.65.2005 Viettel 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 0379.05.11.05 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 036.5.03.2005 Viettel 1,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0383.36.2005 Viettel 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0342.05.04.05 Viettel 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0375.04.01.05 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 039.4.11.2005 Viettel 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0395.04.08.05 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0378.21.11.05 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0373.05.12.05 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0392.20.06.05 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0393.05.12.05 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0394.07.07.05 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0336.12.04.05 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0327.91.2005 Viettel 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 039.229.2005 Viettel 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 0329.04.07.05 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua