Sim Đuôi 05 đầu 03

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0369.66.2005 Viettel 4,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0367.07.09.05 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0372.69.2005 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0398.30.2005 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0379.51.2005 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0357.71.2005 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0329.20.2005 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0375.78.2005 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0394.66.2005 Viettel 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0334642005 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0395.3.1.2005 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0327.6.7.2005 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0337462005 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0386672005 Viettel 1,400,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0362222005 Viettel 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0368882005 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 037.789.2005 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0364.651.405 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0384.065.805 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0383.578.105 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0344.275.305 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0399.479.005 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 032.880.3005 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0352.718.305 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0369.616.505 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 0362.056.605 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0398.233.005 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0342.797.005 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0372.705.505 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
30 0334.606.005 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0363.905.105 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0332.116.505 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
33 0362.05.86.05 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0376.102.105 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0342.212.505 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
36 0343.507.505 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
37 0332.202.205 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0333.659.005 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0337.85.65.05 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
40 0355.23.10.05 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0365.20.07.05 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0327.21.02.05 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0366.03.11.05 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0338.29.11.05 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0348.20.03.05 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua