Sim Đuôi 04 đầu 08

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0898792104 Mobifone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0868542004 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0868.797.104 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0869.500.504 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0868.14.10.04 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0888.535.404 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0888.679.004 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0886.09.01.04 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0886.14.10.04 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0886.02.01.04 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0888.19.01.04 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0886.15.11.04 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0886.11.09.04 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0886.25.06.04 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0827.990.004 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0886.19.02.04 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0886.11.03.04 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0886.14.01.04 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0886.16.11.04 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0886.03.07.04 Vinaphone 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0886.02.11.04 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0886.25.02.04 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0888.488.004 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0848.440004 Vinaphone 1,710,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 089998.4404 Mobifone 1,750,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 0898.66.4404 Mobifone 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 0898.92.2004 Mobifone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 0896.87.2004 Mobifone 1,250,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 08.9999.3404 Mobifone 950,000 đ Sim gánh Đặt mua
30 08989.2.4404 Mobifone 850,000 đ Sim gánh Đặt mua
31 08.9997.04.04 Mobifone 750,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 08.9996.04.04 Mobifone 750,000 đ Sim gánh Đặt mua
33 08.9995.04.04 Mobifone 750,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 0886.005.004 Vinaphone 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0898.22.4404 Mobifone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
36 0886.83.4404 Vinaphone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
37 0898.99.4404 Mobifone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 0826005804 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0888894704 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0888864104 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0888854804 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0888847804 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0888846304 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0888842904 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0888837104 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua