Sim Đuôi 04 đầu 08

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0868542004 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0813.25.09.04 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0823.09.11.04 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0855.20.06.04 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0886.08.12.04 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0823.05.12.04 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0836.17.02.04 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0856.29.12.04 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0822.31.05.04 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0825.02.12.04 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0828.21.01.04 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0886.04.10.04 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0858.26.12.04 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0858.16.01.04 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0859.23.01.04 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0859.12.01.04 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0827.01.10.04 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0827.22.06.04 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0827.22.05.04 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0852.11.07.04 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0886.22.07.04 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0855.11.01.04 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 086.777.4404 Viettel 3,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0858.30.01.04 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0826.28.03.04 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0856.30.01.04 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 086.898.4404 Viettel 1,800,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0865.28.11.04 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0813.27.06.04 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0822.21.09.04 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0865.25.02.04 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0828.11.09.04 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0836.15.08.04 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0839.20.11.04 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0838.26.05.04 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0846.20.03.04 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0839.27.03.04 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0839.11.03.04 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0865.24.12.04 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0839.13.11.04 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0825.11.08.04 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0858.31.05.04 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0818.07.11.04 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0835.10.09.04 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0838.29.12.04 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua