Sim Đuôi 04 đầu 03

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0329.23.07.04 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0372.28.01.04 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0386882004 Viettel 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 032.678.2004 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0334.97.2004 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0343.95.2004 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0396.24.2004 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0337.27.2004 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0375.40.2004 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0357.93.2004 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0343242004 Viettel 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 037.24.1.2004 Viettel 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0344152004 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0347.8.7.2004 Viettel 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0397.7.8.2004 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 037.6.04.2004 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 034994.2004 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0364.522.404 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 0358.218.404 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 0325.711.504 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0348.285.404 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 032.959.0404 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 0366.848.004 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0327.16.0004 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0337.24.24.04 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 0385.222.504 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0332.27.05.04 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0349.04.01.04 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0393.26.10.04 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0395.07.10.04 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0365.05.11.04 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0395.05.06.04 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0349.20.11.04 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0334.06.02.04 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0359.14.01.04 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0342.11.01.04 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0344.29.06.04 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0345.13.09.04 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0347.07.12.04 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0379.02.10.04 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0375.20.03.04 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0377.28.07.04 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0342.30.05.04 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0362.97.4404 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0338.603.604 Viettel 480,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua