Sim Đuôi 04 đầu 03

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0372.28.01.04 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0329.23.07.04 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 034994.2004 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 037.6.04.2004 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0397.7.8.2004 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0347.8.7.2004 Viettel 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0344152004 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 037.24.1.2004 Viettel 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0343242004 Viettel 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0357.93.2004 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0375.40.2004 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0337.27.2004 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0396.24.2004 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0343.95.2004 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0334.97.2004 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 032.678.2004 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0329.29.01.04 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0359.13.08.04 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0374.46.2004 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0328.20.09.04 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0385.20.03.04 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0334.62.2004 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0328.18.01.04 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0399.12.12.04 Viettel 1,150,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0326.21.07.04 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0377.61.2004 Viettel 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0387.56.2004 Viettel 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 039.767.2004 Viettel 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0376.61.2004 Viettel 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 0377.76.2004 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0385.62.2004 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0358.61.2004 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 037.26.7.2004 Viettel 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0375.13.2004 Viettel 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0375.05.08.04 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0325.30.07.04 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 03333.883.04 Viettel 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 039.28.8.2004 Viettel 3,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 0333.888.304 Viettel 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0362.11.09.04 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 039.678.4404 Viettel 1,800,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0356.16.07.04 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 037.20.6.2004 Viettel 2,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 03.9889.4404 Viettel 1,800,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0328.19.02.04 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua