Sim Đuôi 03 đầu 08

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0868542003 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0869202003 Viettel 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 08.626768.03 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0862.839.403 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0868.385.003 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0867.838.003 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0868.14.10.03 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0888.656.003 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0888.669.003 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0888.226.303 Vinaphone 570,000 đ Sim gánh Đặt mua
11 0888.079.003 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0888.379.303 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0888.04.09.03 Vinaphone 1,370,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0886.11.06.03 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0886.17.08.03 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0886.989.303 Vinaphone 570,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 0824.030003 Vinaphone 910,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0888.579.303 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 0886.266.003 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0888.793.303 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0888.189.303 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 0888.358.003 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0888.796.303 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0858.23.02.03 Vinaphone 910,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0886.26.07.03 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0886.13.04.03 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0886.02.07.03 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0886.14.04.03 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0886.79.0003 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0888.568.003 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0888.569.003 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0888.787.303 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
33 0862.55.0203 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0898.6666.03 Mobifone 2,050,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0899.76.2003 Mobifone 1,250,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 08.9999.4303 Mobifone 950,000 đ Sim gánh Đặt mua
37 08.9997.03.03 Mobifone 950,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 08.9996.03.03 Mobifone 950,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 08.9996.0003 Mobifone 950,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 08.9995.03.03 Mobifone 950,000 đ Sim gánh Đặt mua
41 0899.78.03.03 Mobifone 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0898.9393.03 Mobifone 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0899.76.03.03 Mobifone 750,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 0899.75.03.03 Mobifone 750,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0888894803 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua