Sim Đuôi 03 đầu 03

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0343000203 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0358232003 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0348222003 Viettel 1,400,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0366.14.2003 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0398.28.11.03 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 03333.89.303 Viettel 1,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0379.333.003 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0352.26.01.03 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0368.10.05.03 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0388.333.003 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0338.29.11.03 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 033339.21.03 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0367.18.2003 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0392.20.04.03 Viettel 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0375.03.02.03 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0325.30.01.03 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0375.03.10.03 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0377.302.303 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 0336.01.08.03 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0362.01.04.03 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0389.07.06.03 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0363.04.08.03 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0328.06.01.03 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0368.55.2003 Viettel 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 0325.01.04.03 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0328.01.07.03 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0325.20.2003 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 032.515.2003 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0358.17.01.03 Viettel 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0396.23.06.03 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0383.03.11.03 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0399.20.06.03 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0352.14.04.03 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0332.22.05.03 Viettel 830,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0364.01.06.03 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0375.18.09.03 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0363.30.08.03 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0377.953.903 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0369.30.06.03 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0334.96.2003 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 0332.29.10.03 Viettel 720,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0383.01.07.03 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0.364.000003 Viettel 9,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0362.04.09.03 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0367.19.04.03 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua