Sim Đuôi 02 đầu 08

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0868742002 Viettel 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0868472002 Viettel 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0868642002 Viettel 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0867.412.102 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0862.479.802 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0865.27.10.02 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0888.466.002 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0817.06.1102 Vinaphone 1,710,000 đ Sim đặc biệt Đặt mua
9 0814.80.1102 Vinaphone 910,000 đ Sim đặc biệt Đặt mua
10 0888.225.002 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0888.366.002 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0886.22.01.02 Vinaphone 1,370,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0886.31.08.02 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0886.18.04.02 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0886.27.10.02 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0886.08.12.02 Vinaphone 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 0888.226.202 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0888.569.002 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0888.248.202 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 088833.1202 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0888.644.202 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 0858.17.04.02 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0886.28.10.02 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0886.14.04.02 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0886.456.202 Vinaphone 570,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 0888.369.202 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 0898.09.07.02 Mobifone 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0814.49.1102 Vinaphone 690,000 đ Sim đặc biệt Đặt mua
29 0818.37.1102 Vinaphone 1,140,000 đ Sim đặc biệt Đặt mua
30 0846.51.1102 Vinaphone 1,140,000 đ Sim đặc biệt Đặt mua
31 0899.7777.02 Mobifone 2,350,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 08.999.555.02 Mobifone 1,850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0899.75.2002 Mobifone 1,450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0899.76.2002 Mobifone 1,350,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0899.77.02.02 Mobifone 1,250,000 đ Sim gánh Đặt mua
36 08.9999.3302 Mobifone 950,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 08.9997.02.02 Mobifone 950,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 089997.0002 Mobifone 950,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 08.9996.0002 Mobifone 950,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 08.9995.02.02 Mobifone 950,000 đ Sim gánh Đặt mua
41 0899.78.02.02 Mobifone 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 08989.20002 Mobifone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0899.76.02.02 Mobifone 750,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 0899.75.02.02 Mobifone 750,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0899.37.1102 Mobifone 1,600,000 đ Sim đặc biệt Đặt mua