Sim Đuôi 02 đầu 03

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0338.26.09.02 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0334411002 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0377.368.102 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 034.8.24.2002 Viettel 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0397.78.2002 Viettel 1,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0358.77.2002 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0399.57.2002 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0388.929.102 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0358.01.04.02 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0396.23.1102 Viettel 2,000,000 đ Sim đặc biệt Đặt mua
11 0393.10.03.02 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0325.29.03.02 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0377.02.03.02 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0333.365.002 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 03.55558.102 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0365.22.04.02 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0325.712.302 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0353.62.1102 Viettel 2,500,000 đ Sim đặc biệt Đặt mua
19 0362.15.1102 Viettel 2,500,000 đ Sim đặc biệt Đặt mua
20 0375.732.402 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0327.021.302 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0356.902.102 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 032.765.1102 Viettel 2,500,000 đ Sim đặc biệt Đặt mua
24 0357.567.902 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0336.91.1102 Viettel 3,500,000 đ Sim đặc biệt Đặt mua
26 0358.99.1102 Viettel 3,500,000 đ Sim đặc biệt Đặt mua
27 0373.28.1102 Viettel 2,500,000 đ Sim đặc biệt Đặt mua
28 0377.689.302 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0363.04.1102 Viettel 2,500,000 đ Sim đặc biệt Đặt mua
30 0386.33.1102 Viettel 5,000,000 đ Sim đặc biệt Đặt mua
31 036.299.1102 Viettel 2,500,000 đ Sim đặc biệt Đặt mua
32 0327.47.1102 Viettel 2,500,000 đ Sim đặc biệt Đặt mua
33 0334.96.2002 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0393.08.1102 Viettel 2,500,000 đ Sim đặc biệt Đặt mua
35 0395.23.06.02 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0398.39.1102 Viettel 3,500,000 đ Sim đặc biệt Đặt mua
37 0394.191.902 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0329.13.2002 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 0366.93.1102 Viettel 3,000,000 đ Sim đặc biệt Đặt mua
40 0347.834.502 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0338.032.602 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0373.18.1102 Viettel 2,500,000 đ Sim đặc biệt Đặt mua
43 03281.444.02 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0336.65.1102 Viettel 2,500,000 đ Sim đặc biệt Đặt mua
45 0389.20.10.02 Viettel 830,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua