Sim Đuôi 01 đầu 09

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0943.10.05.01 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0949.03.03.01 Vinaphone 1,710,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0984.597.501 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0961.908.701 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0977.296.701 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0964.676.301 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0944.27.04.01 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0963.149.601 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0973.837.701 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0982.963.301 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0944.27.02.01 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0989.23.06.01 Viettel 1,370,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0965.931.901 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0949.25.03.01 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0973.798.201 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0971.6768.01 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0929.36.2001 Vietnamobile 4,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0965.34.2001 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0973.76.2001 Viettel 3,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0973.67.2001 Viettel 3,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 097.121.2001 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0989.31.2001 Viettel 4,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0963321201 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0989.09.12.01 Viettel 2,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0961.06.09.01 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0966860501 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0979238501 Viettel 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0982.19.04.01 Viettel 1,700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0971.06.09.01 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0961.23.05.01 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 096.181.2001 Viettel 5,700,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0973.06.09.01 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0975.23.05.01 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0964.06.09.01 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0965120801 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0989.158.201 Viettel 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0969.04.04.01 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0973.12.08.01 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0965.28.02.01 Viettel 1,435,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0979.06.09.01 Viettel 2,270,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0976.28.08.01 Viettel 1,700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0967627601 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0972.16.12.01 Viettel 1,435,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0962.28.04.01 Viettel 1,433,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0979968601 Viettel 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua