Sim Đuôi 01 đầu 08

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0898.79.2101 Mobifone 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
2 08.666333.01 Viettel 2,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0868.9988.01 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0898282801 Mobifone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0896131201 Mobifone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0898270301 Mobifone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0899090301 Mobifone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0899292401 Mobifone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0898272001 Mobifone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0822.77.2001 Vinaphone 4,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0823.601.601 Vinaphone 5,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
12 0827.401.401 Vinaphone 2,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
13 0829.701.701 Vinaphone 4,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
14 0827.901.901 Vinaphone 4,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
15 0839.77.2001 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0888.13.06.01 Vinaphone 1,700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0823.66.2001 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0827.601.601 Vinaphone 4,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
19 0827.501.501 Vinaphone 4,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
20 0823.39.2001 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0827.301.301 Vinaphone 4,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
22 0846.401.401 Vinaphone 2,200,000 đ Sim taxi Đặt mua
23 0854.601.601 Vinaphone 2,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
24 0838.77.2001 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 082.444.2001 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 0822.88.2001 Vinaphone 4,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0825.901.901 Vinaphone 4,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
28 0837.88.2001 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0825.701.701 Vinaphone 4,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
30 0824.801.801 Vinaphone 2,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
31 0889.13.11.01 Vinaphone 1,800,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0824.701.701 Vinaphone 2,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
33 0889.05.07.01 Vinaphone 1,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0823.701.701 Vinaphone 4,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
35 0823.501.501 Vinaphone 4,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
36 0835.401.401 Vinaphone 2,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
37 0819.301.301 Vinaphone 4,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
38 0824.401.401 Vinaphone 2,200,000 đ Sim taxi Đặt mua
39 0823.401.401 Vinaphone 2,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
40 0817.301.301 Vinaphone 4,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
41 0815.701.701 Vinaphone 4,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
42 0845.401.401 Vinaphone 2,200,000 đ Sim taxi Đặt mua
43 0842.901.901 Vinaphone 2,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
44 0888.15.06.01 Vinaphone 1,400,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0829.98.2001 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua