Sim Đuôi 01 đầu 03

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0369.54.2001 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0386.74.2001 Viettel 1,400,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 036.211.2001 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0327.59.2001 Viettel 1,600,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0348.37.2001 Viettel 1,600,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0368.27.2001 Viettel 1,600,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0359.37.2001 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0394.34.2001 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0335142001 Viettel 1,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0347142001 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0347.33.2001 Viettel 2,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0382.44.2001 Viettel 2,600,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0329.43.2001 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0329.41.2001 Viettel 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0327.57.2001 Viettel 1,400,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0366782001 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0332342001 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0326.27.09.01 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0329.95.2001 Viettel 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0357.110.001 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 037.25.8.2001 Viettel 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 03.29.04.2001 Viettel 6,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0337.18.11.01 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0348.01.03.01 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0399.30.06.01 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0392.21.05.01 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0338.15.08.01 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0396.13.10.01 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0336.01.09.01 Viettel 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 033.22.333.01 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0376.21.10.01 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0379.19.08.01 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0326.02.05.01 Viettel 680,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0368.04.08.01 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0363.01.04.01 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0379.01.04.01 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0328.04.05.01 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0333373.101 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 0335.03.09.01 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0335.02.07.01 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0325.01.11.01 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0368.17.10.01 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0329.903.101 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 0397.666.001 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0376.04.03.01 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua