Sim đuôi 00 đầu 0982

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0982.28.12.00 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0982.199.300 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0982.799.600 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0982.166.700 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 098.226.5000 Viettel 4,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
6 0982730300 Viettel 785,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0982.028.700 Viettel 785,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0982.08.07.00 Viettel 1,570,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0982013200 Viettel 785,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0982.358.900 Viettel 785,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0982.07.12.00 Viettel 1,700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0982.14.07.00 Viettel 1,700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0982.04.12.00 Viettel 1,700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 09.8228.07.00 Viettel 1,700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0982.16.08.00 Viettel 1,700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0982.14.09.00 Viettel 1,700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0982.12.05.00 Viettel 1,700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0982.212.900 Viettel 650,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0982.004.900 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0982.116.100 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0982.518.900 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0982.765.300 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0982.058.500 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0982.745.900 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0982.46.0500 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0982.07.2000 Viettel 9,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
27 09.828.59.000 Viettel 6,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
28 0982.655.600 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua