Sim đuôi 00 đầu 0982

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0982.989.300 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0982.549.000 Viettel 2,100,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
3 0982.39.3500 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0982.17.12.00 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0982772200 Viettel 6,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0982.699.800 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0982243000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
8 0982394000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
9 0982484000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
10 0982493000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
11 0982496000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
12 0982794000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
13 0982874000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
14 0982071000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
15 0982.86.2000 Viettel 18,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
16 0982.674.300 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0982.199.300 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0982.166.700 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0982.799.600 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 098.226.5000 Viettel 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
21 0982.946.400 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0982.028.700 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0982013200 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0982730300 Viettel 785,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0982.358.900 Viettel 785,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0982.362.500 Viettel 785,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0982.14.01.00 Viettel 1,435,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0982.18.04.00 Viettel 1,570,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0982.12.05.00 Viettel 1,700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0982.14.07.00 Viettel 1,700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0982.14.09.00 Viettel 1,700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0982.04.12.00 Viettel 1,700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0982.16.08.00 Viettel 1,700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0982.08.07.00 Viettel 1,570,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0982.07.12.00 Viettel 1,700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 09.8228.07.00 Viettel 1,700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 098.2224.200 Viettel 910,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0982.13.09.00 Viettel 2,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0982.655.600 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0982.07.2000 Viettel 9,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
41 0982.02.08.00 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0982.05.01.00 Viettel 2,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 09.828.59.000 Viettel 6,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
44 0982.23.04.00 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0982.165.400 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua