Sim đuôi 00 đầu 098

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 09888.69.800 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0982.989.300 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0983.898.200 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0989.332.900 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0984.27.02.00 Viettel 950,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0981.148.000 Viettel 3,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
7 0981.27.02.00 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0988.792.500 Viettel 770,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0985.826.800 Viettel 720,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0985.14.06.00 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0986.29.07.00 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0985.19.08.00 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0989.31.12.00 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0988.61.2000 Viettel 9,200,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
15 0989.728.000 Viettel 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
16 0981.27.07.00 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0988.714.000 Viettel 3,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
18 0982.549.000 Viettel 2,100,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
19 0983.22.01.00 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0986.69.1600 Viettel 720,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0989.27.06.00 Viettel 1,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0986.228.500 Viettel 880,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0987.19.01.00 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0986.229.700 Viettel 880,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0982.39.3500 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0986.227.300 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0986.695.700 Viettel 770,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0983.674.000 Viettel 3,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
29 0983.30.12.00 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0981.18.03.00 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0981.229.600 Viettel 830,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0989.03.9300 Viettel 770,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0984.224.000 Viettel 5,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
34 0982.17.12.00 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0984.174.000 Viettel 3,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
36 0981.21.07.00 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 098.543.6000 Viettel 4,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
38 0988.96.4600 Viettel 550,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0988.736.000 Viettel 5,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
40 0988.99.2300 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0988.919.200 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 09.8885.2900 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0986.07.01.00 Viettel 2,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0985.46.2000 Viettel 4,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
45 0984.351.000 Viettel 3,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua