Sim đuôi 00 đầu 097

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0978972000 Viettel 6,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
2 0975732000 Viettel 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
3 0973192000 Viettel 6,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
4 0976962000 Viettel 8,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
5 0978.955.900 Viettel 2,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0979.565.900 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 09725.999.00 Viettel 2,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0971.28.06.00 Viettel 950,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0971.22.12.00 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0979.27.03.00 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0973.599.100 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 09724.111.00 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0975.537.400 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0972.54.66.00 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0976.86.9800 Viettel 770,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0971.17.09.00 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0979.166.300 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0978.14.05.00 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0978.235.000 Viettel 4,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
20 0978.437.100 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0971.25.07.00 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0972.56.88.00 Viettel 2,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0979.28.04.00 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0.973.706.000 Viettel 2,100,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
25 0972.48.22.00 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0971.307.000 Viettel 4,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
27 0979.16.02.00 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0972.65.44.00 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0971.55.1000 Viettel 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
30 0972.59.44.00 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0975.12.02.00 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0977.13.08.00 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0975.28.06.00 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0973.08.12.00 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0975.834.200 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0973.14.07.00 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0976.358.900 Viettel 770,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0973.31.03.00 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0973.17.02.00 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0972.355.000 Viettel 5,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
41 0979.941.300 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 097.886.3000 Viettel 6,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
43 0978.28.04.00 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0972.45.22.00 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0972.41.66.00 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua