Sim đuôi 00 đầu 097

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0971.279.000 Viettel 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
2 0976962000 Viettel 8,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
3 097.444.9500 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0975.775.300 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 097.3339.400 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0973.633.800 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 09717.06000 Viettel 2,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
8 0975.637.000 Viettel 2,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
9 097.55.37.000 Viettel 2,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
10 0977.958.300 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0976.565.400 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0971.335.600 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0971.957.600 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0979.128.200 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0972.918.300 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0978.155.600 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0973.506.300 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0979.376.400 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0973.075.900 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0976.405.300 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0975.955.600 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0971.747.100 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 097.5679.400 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0973.586.200 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 097.569.0200 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0974.886.100 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0975.088.300 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0978.383.100 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0971.989.400 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0971.606.900 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0978.858.300 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0975.887.800 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0976.330.900 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0979.15.3300 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0977.808.100 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0979.292.600 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0979.660.200 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0973.468.100 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0971.083.000 Viettel 3,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
40 0979.802.800 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0975.422.400 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0977.032.100 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0977.533.400 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0977.611.400 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0977.199.300 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua