Sim đuôi 00 đầu 096

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0965.22.01.00 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0965.219.000 Viettel 3,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
3 0962.27.01.00 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0962.31.05.00 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0964.23.06.00 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0969.536.800 Viettel 610,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0969.57.8600 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0965.16.12.00 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0965.103.000 Viettel 4,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
10 0966.12.04.00 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0963.23.6500 Viettel 770,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0969.11.09.00 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0963.19.1900 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0964.19.06.00 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0969.804.800 Viettel 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0969.578.700 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0969.79.8600 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0968.38.5600 Viettel 770,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0965.789.700 Viettel 770,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0964.27.03.00 Viettel 990,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 09.6665.1600 Viettel 830,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0968.65.8600 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0967.66.1000 Viettel 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
24 0969.26.08.00 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0963.18.07.00 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0964.29.03.00 Viettel 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0966.03.08.00 Viettel 950,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0965.919.000 Viettel 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
29 096.707.1000 Viettel 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
30 0961.379.000 Viettel 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
31 0963.373.000 Viettel 6,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
32 0969.608.600 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0964.16.05.00 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0963.21.03.00 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0963.22.12.00 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0963.08.02.00 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0969.809.800 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0961.13.12.00 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0963.779.000 Viettel 5,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
40 0965.23.08.00 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0961.21.04.00 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0966.28.07.00 Viettel 2,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0969.22.05.00 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0967.665.000 Viettel 5,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
45 09678.23.800 Viettel 770,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua