Sim đuôi 00 đầu 090

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0904.135.000 Mobifone 3,430,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
2 0904.36.9900 Mobifone 570,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 090.883.0000 Mobifone 45,050,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
4 0908.8282.00 Mobifone 1,750,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0908.2929.00 Mobifone 1,700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0908.00.62.00 Mobifone 1,550,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 09.0123.77.00 Mobifone 1,550,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0908.00.25.00 Mobifone 1,400,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0908.7575.00 Mobifone 1,250,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0908.541.000 Mobifone 1,200,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
11 0901.622.600 Mobifone 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0901.299.200 Mobifone 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0901.26.07.00 Mobifone 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0908.06.12.00 Mobifone 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0908.00.47.00 Mobifone 1,050,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0908.934.000 Mobifone 1,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
17 0901.61.99.00 Mobifone 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 09.0129.88.00 Mobifone 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 09.0125.88.00 Mobifone 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0901.25.12.00 Mobifone 950,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0901.29.05.00 Mobifone 950,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0908.48.99.00 Mobifone 950,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0901.2525.00 Mobifone 950,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0901.2323.00 Mobifone 950,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0908.59.88.00 Mobifone 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0901.69.66.00 Mobifone 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0901.68.77.00 Mobifone 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0901.65.99.00 Mobifone 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0901.63.99.00 Mobifone 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0901.60.99.00 Mobifone 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0901.26.08.00 Mobifone 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0908.13.07.00 Mobifone 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0908.98.33.00 Mobifone 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0908.86.33.00 Mobifone 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0908.39.33.00 Mobifone 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0908.19.05.00 Mobifone 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0908.17.03.00 Mobifone 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0901.69.77.00 Mobifone 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0901.69.22.00 Mobifone 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0901.68.33.00 Mobifone 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0901.63.88.00 Mobifone 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0901.61.77.00 Mobifone 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0901.60.77.00 Mobifone 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 09.0129.77.00 Mobifone 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0901.29.06.00 Mobifone 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua