Sim đuôi 00 đầu 090

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0901.300.800 Mobifone 25,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0909.713.800 Mobifone 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0908.15.0000 Mobifone 35,000,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
4 0904.221.000 Mobifone 2,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
5 0904.483.000 Mobifone 1,400,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
6 0901.53.55.00 Mobifone 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0901.57.11.00 Mobifone 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0901.57.99.00 Mobifone 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0904206000 Mobifone 1,300,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
10 0904253000 Mobifone 1,300,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
11 0904.07.55.00 Mobifone 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0904.24.44.00 Mobifone 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0901.537.000 Mobifone 1,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
14 0904.137.000 Mobifone 1,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
15 0904.00.97.00 Mobifone 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0901296000 Mobifone 1,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
17 0901531000 Mobifone 1,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
18 0901625000 Mobifone 1,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
19 0901629000 Mobifone 1,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
20 0901664000 Mobifone 1,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
21 0904.071.000 Mobifone 1,200,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
22 0904413000 Mobifone 1,100,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
23 0904427000 Mobifone 1,100,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
24 0907643000 Mobifone 1,100,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
25 0904.371.000 Mobifone 1,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
26 0904.41.88.00 Mobifone 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0907.548.000 Mobifone 1,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
28 0904.075.000 Mobifone 1,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
29 090.192.6600 Mobifone 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0902.555.000 Mobifone 39,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
31 0906.222.000 Mobifone 39,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
32 0909.23.0000 Mobifone 60,000,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
33 0909.58.0000 Mobifone 60,000,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
34 0907.555.600 Mobifone 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 090.787.0000 Mobifone 42,000,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
36 090.2352000 Mobifone 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
37 090.1542000 Mobifone 4,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
38 090.1182000 Mobifone 6,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
39 0908.201100 Mobifone 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0904.69.1900 Mobifone 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0901.467.000 Mobifone 1,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
42 0903.947.000 Mobifone 1,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
43 0904404900 Mobifone 2,400,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0909059500 Mobifone 2,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0909290200 Mobifone 2,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua