Sim đuôi 00 đầu 08

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0869.7.3.2000 Viettel 2,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
2 0886.28.07.00 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0886.23.03.00 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0822.16.08.00 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0886.27.05.00 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0815.24.06.00 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0829.05.12.00 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0852.29.02.00 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0855.18.06.00 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0856.16.05.00 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0828.22.01.00 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0832.23.08.00 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0858.16.04.00 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0822.25.03.00 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0855.26.05.00 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0856.19.09.00 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0859.25.12.00 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0888.12.04.00 Vinaphone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0866.988.900 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0855.14.08.00 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0815.16.09.00 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0825.23.09.00 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0852.31.05.00 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0813.11.02.00 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0835.21.04.00 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0838.12.07.00 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0829.12.02.00 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0859.23.02.00 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0886.15.07.00 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0826.12.06.00 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0836.04.12.00 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0855.31.07.00 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0869.11.04.00 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0868.14.03.00 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0869.02.02.00 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0869.13.07.00 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0869.722.000 Viettel 3,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
38 0866.500.800 Viettel 2,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0866.500.700 Viettel 2,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 084.3456.400 Vinaphone 499,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0888.226.100 Vinaphone 499,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 08765432.00 iTelecom 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0854.8989.00 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 085.4567.300 Vinaphone 499,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0886066000 Vinaphone 3,100,000 đ Sim tam hoa Đặt mua