Sim đuôi 00 đầu 055

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0559100000 Reddi 25,000,000 đ Sim ngũ quý Đặt mua
2 0559200000 Reddi 25,000,000 đ Sim ngũ quý Đặt mua
3 0559300000 Reddi 25,000,000 đ Sim ngũ quý Đặt mua
4 0559400000 Reddi 25,000,000 đ Sim ngũ quý Đặt mua
5 0559700000 Reddi 25,000,000 đ Sim ngũ quý Đặt mua
6 0559600000 Reddi 25,000,000 đ Sim ngũ quý Đặt mua
7 0559800000 Reddi 25,000,000 đ Sim ngũ quý Đặt mua
8 0559500000 Reddi 30,000,000 đ Sim ngũ quý Đặt mua
9 0559999000 Reddi 26,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
10 0559990000 Reddi 40,000,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
11 0559119000 Reddi 1,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
12 0559168000 Reddi 1,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
13 0559199000 Reddi 1,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
14 0559619000 Reddi 1,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
15 0559718000 Reddi 1,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
16 0559719000 Reddi 1,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
17 0559818000 Reddi 1,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
18 0559918000 Reddi 1,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
19 0559919000 Reddi 1,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
20 0559988000 Reddi 2,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
21 0559993000 Reddi 1,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
22 0559996000 Reddi 1,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
23 0559997000 Reddi 1,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
24 0559998000 Reddi 1,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
25 0559994000 Reddi 1,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
26 0559700700 Reddi 3,800,000 đ Sim taxi Đặt mua
27 0559100100 Reddi 3,800,000 đ Sim taxi Đặt mua
28 0559444000 Reddi 14,130,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
29 0559111000 Reddi 16,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
30 0559222000 Reddi 16,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
31 0559333000 Reddi 16,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
32 0559555000 Reddi 16,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
33 0559666000 Reddi 16,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
34 0559600600 Reddi 3,800,000 đ Sim taxi Đặt mua
35 0559777000 Reddi 15,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
36 0559888000 Reddi 16,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
37 0559200200 Reddi 3,800,000 đ Sim taxi Đặt mua
38 0559900900 Reddi 7,830,000 đ Sim taxi Đặt mua
39 0559010000 Reddi 5,500,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
40 0559020000 Reddi 5,500,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
41 0559030000 Reddi 5,500,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
42 0559040000 Reddi 5,500,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
43 0559050000 Reddi 5,500,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
44 0559070000 Reddi 5,500,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
45 0559060000 Reddi 5,500,000 đ Sim tứ quý Đặt mua