Sim đuôi 00 đầu 055

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0559888000 Reddi 18,150,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
2 0559777000 Reddi 16,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
3 0559666000 Reddi 18,150,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
4 0559555000 Reddi 18,150,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
5 0559333000 Reddi 18,150,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
6 0559222000 Reddi 18,150,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
7 0559111000 Reddi 18,150,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
8 0559444000 Reddi 15,543,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
9 0559880000 Reddi 18,150,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
10 0559860000 Reddi 16,500,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
11 0559590000 Reddi 18,150,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
12 0559550000 Reddi 16,500,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
13 0559790000 Reddi 13,200,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
14 0559680000 Reddi 13,200,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
15 0559660000 Reddi 13,200,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
16 0559390000 Reddi 13,200,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
17 0559994000 Reddi 1,650,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
18 0559998000 Reddi 1,650,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
19 0559997000 Reddi 1,650,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
20 0559996000 Reddi 1,650,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
21 0559993000 Reddi 1,650,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
22 0559988000 Reddi 2,750,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
23 0559919000 Reddi 1,650,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
24 0559918000 Reddi 1,650,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
25 0559818000 Reddi 1,650,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
26 0559719000 Reddi 1,650,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
27 0559718000 Reddi 1,650,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
28 0559619000 Reddi 1,650,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
29 0559199000 Reddi 1,650,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
30 0559168000 Reddi 1,650,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
31 0559119000 Reddi 1,650,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
32 0559118000 Reddi 1,650,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
33 0559099000 Reddi 1,650,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
34 0559019000 Reddi 1,650,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
35 0559018000 Reddi 1,650,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
36 0559980000 Reddi 9,900,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
37 0559970000 Reddi 9,900,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
38 0559960000 Reddi 9,900,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
39 0559950000 Reddi 9,900,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
40 0559940000 Reddi 9,900,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
41 0559930000 Reddi 9,900,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
42 0559920000 Reddi 9,900,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
43 0559910000 Reddi 9,900,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
44 0559890000 Reddi 9,702,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
45 0559780000 Reddi 7,150,000 đ Sim tứ quý Đặt mua