Sim đuôi 00 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 03.2500.2500 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0355462000 Viettel 2,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
3 0334.78.2000 Viettel 2,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
4 0364.28.2000 Viettel 2,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
5 0384.51.2000 Viettel 2,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
6 0397.54.2000 Viettel 2,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
7 0375.66.2000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
8 03.27.02.2000 Viettel 6,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
9 0376.91.2000 Viettel 2,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
10 0375.31.2000 Viettel 2,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
11 038.26.3.2000 Viettel 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
12 0383262000 Viettel 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
13 0363562000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
14 0326152000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
15 0338152000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
16 0386152000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
17 0338592000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
18 0332622000 Viettel 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
19 0325212000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
20 0335822000 Viettel 3,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
21 0329822000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
22 0386952000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
23 0326252000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
24 0389312000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
25 0358262000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
26 0359612000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
27 0359312000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
28 0326202000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
29 0332012000 Viettel 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
30 0356582000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
31 0359322000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
32 0328512000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
33 0399132000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
34 0399252000 Viettel 3,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
35 0338812000 Viettel 3,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
36 0358152000 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
37 0368785000 Viettel 800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
38 0386395000 Viettel 800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
39 0363195000 Viettel 900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
40 0395018000 Viettel 800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
41 0363081000 Viettel 800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
42 0333887000 Viettel 2,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
43 03767.40000 Viettel 6,800,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
44 0364.861.400 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0332.770.300 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua