Sim đầu số 09 giữa số 13

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0961.393.696 Viettel 4,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
2 0989.132.321 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0981383392 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0969.012.138 Viettel 1,000,000 đ Sim ông địa Đặt mua
5 0969.137.828 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
6 0978.986.133 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0978585138 Viettel 1,200,000 đ Sim ông địa Đặt mua
8 097171.3483 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0961339690 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0967.113.153 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0964.013.081 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0969.341.391 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0969.413.463 Viettel 520,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0969.351.381 Viettel 950,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0975.136.094 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0987.213.095 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0961307093 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0971.317.095 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0981337.123 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0987.311.384 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0971.337.485 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0983851361 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0971357261 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0976786132 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0969851315 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0966113932 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 097.1331.858 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0985.134.333 Viettel 15,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
29 096.1358.569 Viettel 1,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
30 0961.386.126 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
31 0965.371.333 Viettel 8,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
32 0972.313.358 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0989.136.122 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0961932138 Viettel 600,000 đ Sim ông địa Đặt mua
35 0986259138 Viettel 1,000,000 đ Sim ông địa Đặt mua
36 0962330138 Viettel 800,000 đ Sim ông địa Đặt mua
37 0983.581.363 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0961.379.818 Viettel 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 0979053138 Viettel 650,000 đ Sim ông địa Đặt mua
40 0988.453.136 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0967483138 Viettel 650,000 đ Sim ông địa Đặt mua
42 0967629138 Viettel 650,000 đ Sim ông địa Đặt mua
43 0983.139.263 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0981.327222 Viettel 8,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
45 0913.539.081 Vinaphone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua