Sim đầu số 034 giữa số 12

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0346.71.2016 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0348.123.222 Viettel 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
3 0342.012678 Viettel 3,000,000 đ Sim ông địa Đặt mua
4 0345.2.1.2014 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0349.61.2012 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0342612010 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0343.951222 Viettel 1,600,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
8 0345.123.798 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 034.25.1.2007 Viettel 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0344.01.2006 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0343.61.2023 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
12 0347.31.2017 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0345.41.2012 Viettel 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0345.123.828 Viettel 2,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 0345.126.338 Viettel 680,000 đ Sim ông địa Đặt mua
16 034.29.1.2007 Viettel 1,600,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0348.212.969 Viettel 650,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0345.123.597 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0345.31.2229 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0345.112.199 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0345.567.128 Viettel 2,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
22 0345.12.4078 Viettel 2,000,000 đ Sim ông địa Đặt mua
23 0345.123.696 Viettel 2,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0345.123.855 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0345.123.395 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0345.123.695 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0345.04.12.00 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0345.12.12.89 Viettel 3,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
29 0345.123.556 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0345.911.211 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 034.3.11.2014 Viettel 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0345.123.398 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0345.234.123 Viettel 15,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
34 0343.17.12.09 Viettel 660,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0346.12.01.80 Viettel 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0348.08.1123 Viettel 1,600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
37 034.6665.123 Viettel 830,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
38 0346.63.1268 Viettel 1,600,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
39 0347.128.568 Viettel 1,400,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
40 0342.126.784 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0347.534.123 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
42 0346.123.508 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0347.15.12.89 Viettel 650,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
44 0345.121.233 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0343.653.123 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua

Sim đầu số 034 giữa số 12