Sim đầu số 034 giữa số 12

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0347.123.567 Viettel 4,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
2 0344.01.2006 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 034.25.1.2007 Viettel 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0349.61.2012 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0345.2.1.2014 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0346.71.2016 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0347.31.2017 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0343.61.2023 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
9 0342.012678 Viettel 3,000,000 đ Sim ông địa Đặt mua
10 034842.0123 Viettel 1,800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
11 0345.123.798 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0343.951222 Viettel 1,600,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
13 0348.123.222 Viettel 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
14 0349.112.530 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0348.521.294 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0347.049.124 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
17 0343.874.120 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0346.312.503 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 03.4953.1276 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0346.122.179 Viettel 1,370,000 đ Sim thần tài Đặt mua
21 034.933.1279 Viettel 910,000 đ Sim thần tài Đặt mua
22 0342.11.2929 Viettel 1,370,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 0342.25.01.21 Viettel 460,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0346.12.09.17 Viettel 460,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0349.312.766 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0348.127.088 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0344.123.026 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
28 0348.912.289 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
29 0344.129.429 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0349.123.693 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0348.411.255 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0342.212.505 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
33 0349.126.468 Viettel 570,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
34 0342.12.62.52 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
35 0342.129.225 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0344.012.026 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
37 0347.912.088 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0344.22.12.14 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0347.12.01.15 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0347.12.10.08 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0343.22.12.09 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0346.19.12.08 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0347.12.05.08 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0349.13.12.01 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0347.07.12.04 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua

Sim đầu số 034 giữa số 12